Beställa betyg

LÄS MER

Du som har studerat i Luleå kommun har här möjlighet att beställa en kopia av ditt betygsdokument från avslutade studier vid den kommunala gymnasieskolan och grundskolan eller utskrift av betyg från kommunal vuxenutbildning.

Normal handläggningstid är 5-10 arbetsdagar. 

Om du behöver betygsdokumentet för ansökan till utlandsstudier, kontakta lärosätet för att få klarhet i vad du behöver.

Gäller ditt ärende slutbetyg/gymnasieexamen

Kontakta syv@amf.lulea.se med dina uppgifter och önskemål. Ärende tar cirka fyra veckor att hantera.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (Valfritt)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och du kan följa ditt ärende på Mina Sidor.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa