Brandfarlig vätska eller spillolja

LÄS MER

Här informerar företag och privatpersoner i Luleå kommun om planerad förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern som är större än 1 kubikmeter (1000 liter) till tillsynsmyndigheten. Denna information gäller cisterner som placeras utanför vattenskyddsområde.

Mer information om regler för hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja finns här.

Tillsynsmyndigheten tar ut en avgift för handläggning av ärendet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa