Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde för Gäddviks grundvattentäkt

LÄS MER

Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde för Gäddviks grundvattentäkt.

Här finns mer information om vad som gäller inom vattenskyddsområdet, bland annat en klickbar karta.

Särskild avgift tas ut för prövningen enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Även andra prövningar och anmälan kan vara aktuella i vissa fall.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa