Brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Här informerar företag och privatpersoner i Luleå kommun om planerad hantering och förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja inom vattenskyddsområde till tillsynsmyndigheten. Information görs här om det handlar om hantering och förvaring av mer än 150 liter brandfarlig vätska inom annat vattenskyddsområde än Gäddviks vattenskyddsområde.  I de fall hanteringen är tillståndspliktig enligt de aktuella vattenskyddsföreskrifterna används samma e-tjänst för att ansöka om detta tillstånd. Observera att inom Bergnäsets vattenskyddsområde krävs tillstånd för hantering av mer än 100 liter petroleumprodukter.

För ansökan om tillstånd för hantering av petroleumprodukter inom Gäddviks vattenskyddsområde använder du denna e-tjänst.

Mer information om regler för hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja finns här.

Mer information om regler och begränsningar för hantering inom vattenskyddsområden i Luleå kommun finns här.

Tillsynsmyndigheten tar ut en avgift för handläggning av ärendet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa