Återansökan om ekonomiskt bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du ansökt om ekonomiskt bistånd förra månaden och behöver fortsatt stöd, använder du den här e-tjänsten.

Ansöker du om ekonomiskt bistånd för första gången eller om det är mer än tre månader sedan du ansökte senast, ska du istället göra det via Ansökan om ekonomiskt bistånd.

Det är viktigt att du sparar underlagen för de uppgifter du anger i ansökan inför en eventuell stickprovskontroll. Där väljs ansökningar ut slumpmässigt och den sökande måste då styrka uppgifterna om inkomster, utgifter, sysselsättning och övrigt som de angett i ansökan.

Om du med avsikt uppger felaktiga uppgifter i din ansökan, lämnas alltid en anmälan om misstänkt bidragsbrott till polisen.

Läs mer om vad som gäller för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) hos Luleå kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • E-legitimation och personuppgifter för medsökande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa