Specialkost i förskola och skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare och myndig elev kan här:

  • ansöka om specialkost i förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
  • avbeställa specialkost, exempelvis om besvär som krävde specialkost har försvunnit
  • anmäla förändring gällande specialkost, exempelvis vid byte av skola, eller förändrat behov av specialkost
  • anmäla tillfälligt uppehåll i specialkost, exempelvis vid sjukdom, ledighet, frånvaro på grund av studiebesök, prao eller liknande

Viktig information: Handläggare vid Måltidsservice tar emot din ansökan. Du får besked om vilket beslut som fattas. Måltidsservice informerar även det aktuella köket om beviljad specialkost. Om beviljad specialkost inte hämtas (äts) under en period av två veckor i följd kommer tillståndet till specialkost att upphöra. Medicinska skäl till specialkost ska styrkas med giltig handling (intyg) från behandlande läkare.

Du kommer att få signera din ansökan med E-legitimation. Om du är en av två vårdnadshavare kommer även den andra vårdnadshavaren att få signera ansökan med E-legitimation. 

Detta gäller för specialkost i förskola och skola.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa