Ekonomiskt stöd vid sjuklönekostnader (LSS)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd från Luleå kommun enligt 9 § 2 LSS för merkostnad vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. Ansökan bör ske senast sex månader från ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  • Blankett 1 använder ni som beräknar karensavdraget utifrån den genomsnittliga veckoarbetstiden.
  • Blankett 2 använder ni som beräknar karensavdraget utifrån sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka.

Observera! Ladda ner (hämta) blankett här bredvid, fyll i den och spara den innan du startar e-tjänsten. Bifoga sedan filen i ditt ärende.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa