Kassablad god man/förvaltare

LÄS MER

Här kan du ladda ner kassablad för ditt uppdrag som god man/förvaltare.

Används för att föra löpande räkenskaper för de ställföreträdare som inte använder e-tjänsten Valter.

Om uppdraget som god man och förvaltare.