Årsräkning/sluträkning för god man, förvaltare, förmyndare

LÄS MER

Blanketten används för redovisning av uppdraget som god man/förvaltare/förmyndare för de ställföreträdare som inte använder e tjänsten Valter.

Du som är förälder till barn under 18 år ska använda blanketterna som heter Årsräkning förmynderskap och Redogörelse Barn.

Om uppdraget som god man och förvaltare.