Årsräkning/sluträkning för god man, förvaltare, förmyndare

LÄS MER

Blanketten används för redovisning av uppdraget som god man/förvaltare/förmyndare för de ställföreträdare som inte använder e tjänsten Valter.

Du som är förälder till barn under 18 år ska använda blanketterna som heter Årsräkning förmynderskap och Redogörelse Barn.

Om uppdraget som god man och förvaltare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten