Redogörelse, god man/förvaltare

LÄS MER

Redogörelseblanketten lämnas till överförmyndarnämnden. Används i de fall ställföreträdaren inte lämnar redogörelse i e-tjänsten Valter.

Om uppdraget som god man och förvaltare.