Omprövning av förvaltarskap

LÄS MER

Blanketten används av förvaltare och skrivs ut och sänds in till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden är skyldiga att årligen ompröva förvaltarskapen.

Om uppdraget som god man och förvaltare.