Sälja tobaksvaror och e-cigaretter

LÄS MER

Här laddar du ner de blanketter du behöver när du ansöker du om tillstånd för att få sälja tobaksvaror, eller anmäler att du ska sälja e-cigaretter. 

De typer av blanketter som finns här är:

  • Ansökan om försäljning av tobaksvaror i detaljhandel
  • Finansieringsplan (ska skickas in vid ansökan om att sälja tobak) 
  • Egenkontroll (ska skickas in vid ansökan om att sälja tobak)
  • Begär utdrag från Skatteverket (skickas in vid ansökan om att sälja tobak)
  • Ändring av tillståndspliktig försäljning
  • Upphörande av tillstånd
  • Försäljning av e-cigaretter

 Läs mer på vår sida om tobak och tillsyn

Avgifterna som gäller för ansökan och anmälan samt den årliga avgiften för tillsyn beskrivs i taxa enligt alkohollagen och tobakslagen.

Taxa för ansökan och tillsyn. 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten