Starta och driva trygghetsboende

LÄS MER

 

Den som startar ett trygghetsboende som uppfyller Luleå kommuns krav kan ansöka om finansiellt stöd från kommunen för tillhandahållandet av värd och gemensamhetslokal. Bidraget kan ansökas årligen. Bidragets storlek räknas upp varje år enligt konsumentprisindex.

Ladda ner aktuell blankett via knappen till höger.

Läs mer om att driva trygghetsboende på kommunens webbplats.