Tilläggsbelopp för extraordinär kostnad för barn/elev

LÄS MER

Tilläggsbelopp kan sökas för enskilt barn eller elev i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola samt fritidshem i både kommunala och fristående verksamheter. Barnet/eleven ska vara folkbokförd i kommunen.

Observera att rektor ska underteckna ansökan.

Läs mer om extraordinärt stöd.