Orosanmälan - Vuxen

LÄS MER

Här anmäler du till socialnämnden om du har kännedom eller misstanke om att en vuxen person far illa på grund av till exempel missbruk eller våldsutsatthet.

Känner du oro för en äldre familjemedlem, granne eller vän kan du anmäla det till socialtjänsten. Det kan handla om att en person börjar bli glömsk eller förvirrad, inte får i sig tillräckligt med mat eller på annat sätt utsätter sig för risker. För att anmäla oro för äldre – kontakta Biståndsenheten via tfn 0920-45 30 00.

OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112. 

Anmälningar som inkommer via e-tjänsten handläggs vardagar mellan kl. 08.00-17:00. Om ditt ärende är brådskande kan du kontakta Vuxenenhetens mottagning på telefonnummer 0920-45 44 75, telefontider vardagar 10.00-12.00 samt 13.30-14.30. Kvällar, nätter och helger nås socialtjänstens myndighetsberedskap via 112.

  • Myndighetspersoner och yrkesverksamma gör företrädelsevis sin anmälan i tjänsten. 
  • Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. 

Behöver du få kontakt under kvällar, helger och nätter så kan du läsa mer här.

Läs mer om orosanmälan för vuxna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa