Bygg- och rivningsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten om du vill anmäla en åtgärd som inte kräver lov men är anmälningspliktig. Det vi kallar för teknisk anmälan.
Exempel på sådana åtgärder:

  • Ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning
  • Installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader eller rivning utanför detaljplan. 
  • Rivning utanför detaljplan

Använd andra e-tjänster om din anmälan gäller:

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden.
Inne i e-tjänsten finns vägledning om vilka handlingar du behöver skicka med beroende på vad du ska göra.

Bygglovsrådgivning
Om du behöver råd kring byggande och regler kan du kontakta någon av oss som arbetar med bygglovsfrågor. Här finns kontaktuppgifter och öppettider: 
Bygglovsrådgivning / kontakt - Luleå kommun (lulea.se)

För dig som gör anmälan för företag
Är du firmatecknare för ett företag använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se)

Du kan även ansöka som ombud för ett företag. Då använder du din egen e-legitimation och kommer att se ärendet i dina Mina sidor. Det är de uppgifter (e-post/mobiltel) du anger under kontaktperson i ansökan som styr var du får notifieringar och meddelanden om ärendet. Kom ihåg att skriva in företagets fakturauppgifter.  Om du slutar på företaget under tiden ärendet ligger öppet behöver du kontakta oss på Luleå kommun.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Förslag på kontrollplan med riskbedömning
  • Ritningar
  • Övriga bilagor beroende på vad du ska göra

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa