Bygg- och rivningsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten om du vill anmäla en åtgärd som inte kräver lov men är anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder:

  • Ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning
  • Installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader eller rivning utanför detaljplan. 
  • Rivning utanför detaljplan

Använd andra e-tjänster om din anmälan gäller:

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden.
Inne i e-tjänsten finns vägledning om vilka handlingar du behöver skicka med beroende på vad du ska göra.

Bygglovsrådgivning
Om du behöver råd kring byggande och regler kan du kontakta någon av oss som arbetar med bygglovsfrågor. Här finns kontaktuppgifter och öppettider: 
Bygglovsrådgivning / kontakt - Luleå kommun (lulea.se)

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Förslag på kontrollplan med riskbedömning
  • Ritningar
  • Övriga bilagor beroende på vad du ska göra

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa