Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten öppnar under hösten 2023.  Fram till dess kan du använda våra blanketter  som du hittar här: Blanketter för bygglov, marklov och rivningslov

Använd den här e-tjänsten om du vill bygga nytt, bygga nytt, bygga till, göra en markförändring eller rivning som kräver lov.  

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Förbered dig gärna inför din ansökan genom att läsa mer här:
Bygga nytt, ändra, riva
Bygglovsprocessen - steg för steg-guide för dig som söker bygglov

Bygglov
När du ska göra en ny- eller tillbyggnad behöver du ansöka om bygglov. Bygglov krävs också vid ändrad användning, till exempel om en kontorsbyggnad byggs om till bostäder. Inom områden med detaljplan kan du behöva bygglov för att förändra en byggnads utseende. Du kan även behöva bygglov för plank och murar.

Bygglov för skyltar - använd den här e-tjänsten istället:  Skyltar och ljusanordningar - ansök om bygglov.

Marklov
Om du vill ändra marknivån på din fastighet kan du behöva ansöka om marklov.
Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område om man höjer eller sänker marken med mer än 0,5 meter.
Ibland kan det även krävas marklov för trädfällning och skogsplantering. Det framgår i så fall i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Rivningslov
Om du vill riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område krävs rivningslov. 
Det behövs inte rivningslov ifall kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse.

Vill du riva en byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanerat område behöver du inte ansöka om rivningslov, däremot krävs en rivningsanmälan.
Rivningsanmälan gör du med den här e-tjänsten: Bygg- och rivningsanmälan

För att riva komplementbyggnader utanför detaljplan krävs varken rivningslov eller rivningsanmälan.

Bygglovsrådgivning
Om du behöver råd kring byggande och regler kan du kontakta någon av oss som arbetar med bygglovsfrågor.
Här finns kontaktuppgifter och öppetttider: Bygglovsrådgivning / kontakt - Luleå kommun (lulea.se)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Kontrollplan med riskbedömning
  • Ritningar och bilagor, beroende på typ av ansökan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa