Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten om du vill ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov.
Förbered dig gärna inför din ansökan och läs om olika byggåtgärder på vår hemsida Bygga nytt, ändra, riva 

För vissa andra byggprojekt kan du behöva använda en annan e-tjänst:

 • Skyltar och ljusanordningar - ansök om bygglov Om du vill göra en separat ansökan om skyltar.
  Om du ska sätta upp en skylt i samband med andra byggnationer som du söker bygglov för kan du ange det i bygglovsansökan som du gör i e-tjänsten för bygglov.
 • Bygg- och rivningsanmälan - I vissa fall behövs inte lov utan bara en anmälan, t ex för större invändiga ändringar eller rivning utanför detaljplanelagt område.
 • Attefallsanmälan - Attefallshus eller attefallstillbyggnader.

Vi har även ett antal andra e-tjänster inom byggområdet, du hittar alla i e-tjänsteportalen.

Bra att tänka på!

 • Om du ska ansöka för lov på flera fastigheter behöver du göra en ansökan per fastighet.
 • En komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden.
 • Det kan vara bra att veta hur bygglovsprocessen går till. Till exempel att efter att du fått ett bygglov behöver du få ett startbesked för att få påbörja ditt projekt. Läs mer om det här:
  Bygglovsprocessen - steg för steg-guide för dig som söker bygglov

 

Bygglovsrådgivning
Om du behöver råd kring byggande och regler kan du kontakta någon av oss som arbetar med bygglovsfrågor. Här finns kontaktuppgifter och öppettider: Bygglovsrådgivning / kontakt - Luleå kommun (lulea.se)
 

För dig som gör ansökan för företag
Är du företrädare för ett företag använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt. 
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Du kan även ansöka som ombud för ett företag. Då använder du din egen e-legitimation och kommer att se ärendet i dina Mina sidor. Det är de uppgifter (e-post/mobiltel) du anger under kontaktperson i ansökan som styr var du får notifieringar och meddelanden om ärendet. Kom ihåg att skriva in företagets fakturauppgifter. Om du slutar på företaget under tiden ärendet ligger öppet behöver du kontakta oss på Luleå kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Förslag på kontrollplan med riskbedömning
 • Korrekta fakturauppgifter
 • Ritningar och bilagor, beroende på typ av ansökan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa