Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten om du vill bygga nytt, bygga till, göra en markförändring eller rivning som kräver lov.  Om du ska ansöka för lov på flera fastigheter behöver du göra en ansökan per fastighet.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Förbered dig gärna inför din ansökan genom att läsa mer här:
Bygga nytt, ändra, riva
Bygglovsprocessen - steg för steg-guide för dig som söker bygglov

Bygglov
När du ska göra en ny- eller tillbyggnad behöver du ansöka om bygglov. Bygglov krävs också vid ändrad användning, till exempel om en kontorsbyggnad byggs om till bostäder. Inom områden med detaljplan kan du behöva bygglov för att förändra en byggnads utseende. Du kan även behöva bygglov för plank och murar.

Bygglov för skyltar - Om du ska sätta upp en skylt i samband med andra byggnationer som du söker bygglov för kan du använda den här e-tjänsten.
Däremot om du bara ska sätta upp en skylt använd den här e-tjänsten istället:  Skyltar och ljusanordningar - ansök om bygglov.

Marklov
Om du vill ändra marknivån på din fastighet kan du behöva ansöka om marklov.
Läs mer om marklov här: https://www.lulea.se/boende--gator/bygglov---bygga-nytt-andra-riva.html

Rivningslov
Om du vill riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område krävs rivningslov. 
Det behövs inte rivningslov ifall kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse.

Vill du riva en byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanerat område behöver du inte ansöka om rivningslov, däremot krävs en rivningsanmälan.
Rivningsanmälan gör du med den här e-tjänsten: Bygg- och rivningsanmälan

För att riva komplementbyggnader utanför detaljplan krävs varken rivningslov eller rivningsanmälan.

Bygglovsrådgivning
Om du behöver råd kring byggande och regler kan du kontakta någon av oss som arbetar med bygglovsfrågor.
Här finns kontaktuppgifter och öppetttider: Bygglovsrådgivning / kontakt - Luleå kommun (lulea.se)
 

För dig som gör ansökan för företag
Är du företrädare för ett företag använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt. 
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Du kan även ansöka som ombud för ett företag. Då använder du din egen e-legitimation och kommer att se ärendet i dina Mina sidor. Det är de uppgifter (e-post/mobiltel) du anger under kontaktperson i ansökan som styr var du får notifieringar och meddelanden om ärendet. Kom ihåg att skriva in företagets fakturauppgifter. Om du slutar på företaget under tiden ärendet ligger öppet behöver du kontakta oss på Luleå kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Korrekta fakturauppgifter
  • Kontrollplan med riskbedömning
  • Ritningar och bilagor, beroende på typ av ansökan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa