Skyltar och ljusanordningar - ansök om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten om du vill ansöka om bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Inom detaljplanerat område krävs som regel bygglov för skyltar och ljusanordningar. Det finns dock vissa skyltar som inte behöver bygglov.
På vår webbplats kan du läsa mer om bygglov för skyltar och vilka handlingar som behövs:
Bygglov – bygga nytt, ändra, riva - Luleå kommun (lulea.se)

Bygglovsrådgivning
Om du behöver råd kring byggande och regler kan du kontakta någon av oss som arbetar med bygglovsfrågor. Här finns kontaktuppgifter och öppettider: 
Bygglovsrådgivning / kontakt - Luleå kommun (lulea.se)

Avgifter och handläggningstider för bygglov och bygganmälan - Luleå kommun (lulea.se)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Situationsplan
  • Ritningar
  • Förslag på kontrollplan med riskbedömning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa