Skyltar och ljusanordningar - ansök om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten om du vill ansöka om bygglov för skyltar och ljusanordningar.
Ska du sätta upp en skylt men samtidigt ansöka om bygglov för andra byggnationer så kan du istället använda e-tjänsten för bygglov. 

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Inom detaljplanerat område krävs som regel bygglov för skyltar och ljusanordningar. Det finns dock vissa skyltar som inte behöver bygglov.
På vår webbplats kan du läsa mer om bygglov för skyltar och vilka handlingar som behövs:
Bygglov – bygga nytt, ändra, riva - Luleå kommun (lulea.se)

Bygglovsrådgivning
Om du behöver råd kring byggande och regler kan du kontakta någon av oss som arbetar med bygglovsfrågor. Här finns kontaktuppgifter och öppettider: 
Bygglovsrådgivning / kontakt - Luleå kommun (lulea.se)

Avgifter och handläggningstider för bygglov och bygganmälan - Luleå kommun (lulea.se)


För dig som ansöker för företag
Är du företrädare för ett företag använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt. Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se)

Du kan även ansöka som ombud för ett företag. Då använder du din egen e-legitimation och kommer att se ärendet i dina Mina sidor. Det är de uppgifter (e-post/mobiltel) du anger under kontaktperson i ansökan som styr var du får notifieringar och meddelanden om ärendet. Kom ihåg att skriva in företagets fakturauppgifter. Om du slutar på företaget under tiden ärendet ligger öppet behöver du kontakta oss på Luleå kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Situationsplan
  • Ritningar
  • Förslag på kontrollplan med riskbedömning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa