Bygglov för kyrkstugor

LÄS MER

Använd den här blanketten om du vill ansöka om bygglov för kyrkstuga.
Du skickar in din ansökan tillsammans med ritningar och fotografier via e-post till miljobygg@lulea.se

Här hittar du mer information om vad som gäller för kyrkstugor: Kyrkbyn och kyrkstugor - Luleå kommun (lulea.se)

Den utökade lovplikten för kyrkstugor är kostnadsfri.

Bygglovsrådgivning
Om du behöver råd kring byggande och regler kan du kontakta någon av oss som arbetar med bygglovsfrågor. Här finns kontaktuppgifter och öppettider: 
Bygglovsrådgivning / kontakt - Luleå kommun (lulea.se)