Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen

LÄS MER

Använd den här blanketten om du vill anmäla en kontrollansvarig för ditt byggprojekt.
Du skickar in din anmälan via e-post till miljobygg@lulea.se

Här hittar du mer information om när du behöver en kontrollansvarig: Kontrollansvariga - PBL kunskapsbanken - Boverket

Bygglovsrådgivning
Om du behöver råd kring byggande och regler kan du kontakta någon av oss som arbetar med bygglovsfrågor. Här finns kontaktuppgifter och öppettider: 
Bygglovsrådgivning / kontakt - Luleå kommun (lulea.se)