Uppehåll slamtömning, sophämtning, gemensam avfallsbehållare och kompostering av matavfall

LÄS MER

Använd denna e-tjänst om du vill:

  • Kompostera matavfall,
  • Ansöka om uppehåll från sophämtning och slamtömning, eller
  • Ansöka om gemensam avfallsbehållare

Vänligen observera att en ansökan om gemensam avfallsbehållare eller uppehåll från hämtning av kommunalt avfall (tidigare kallat hushållsavfall) ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.

Givna undantag är personliga och gäller endast den som sökt undantaget och är normalt tidsbegränsade. De ska omprövas om förutsättningarna för undantagen ändras. Fastighetsinnehavaren är skyldig att meddela om sådana förändringar sker.

Avgift tas ut för handläggning av ansökan eller anmälan enligt fastställd taxa. Avgift tas ut även vid avslag av ansökan.

Om du vill använda blankett istället för e-tjänst så går det bra. Hämta blankett här till höger.

Om du vill förändra ditt abonnemang eller exempelvis anmäla uppehåll i hämtning från sommarstugan, besök då Luleå Miljöresurs webbplats.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa