Förteckning över tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden

LÄS MER

Blanketten används för redovisning av uppdraget som god man/förvaltare/förmyndare för de ställföreträdare som inte använder e- tjänsten Valter. 

Blanketten ska avse huvudmannens tillgångar per det datum som du förordnades.

Tillgångarna ska styrkas genom underlag från banken. Även de kända skulderna ska tas upp. Om huvudmannen äger lösöre av större värde ex konstsamling, bil eller husvagn bör dessa också tas upp. Utan värde om detta inte är känt.

Om uppdraget som god man och förvaltare.