Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo & miljö (38)

  • Allergisk reaktion av mat

   Anmäl allergisk reaktion eller annan incident av mat.

   Anmäl allergisk reaktion eller annan incident av mat.

  • Anslutning vatten och avlopp

   Här ansöker du om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet (servisansökan).

   Här ansöker du om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet (servisansökan).

  • Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde för Gäddviks grundvattentäkt

   Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde för Gäddviks grundvattentäkt.

    

   Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde för Gäddviks grundvattentäkt.

    

  • Beställ från Geoarkivet

   Här beställer du utdrag ur Luleå kommuns Geoarkiv.

   Här beställer du utdrag ur Luleå kommuns Geoarkiv.

  • Bostadsanpassning

   Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

   Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

  • Brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde

   Här informerar företag och privatpersoner i Luleå kommun tillsynsmyndigheten om planerad hantering och förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja inom vattenskyddsområde.

   Här informerar företag och privatpersoner i Luleå kommun tillsynsmyndigheten om planerad hantering och förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja inom vattenskyddsområde.

  • Bygga nytt, ändra, riva

   Här kan du söka bygglov, mark- eller rivningslov och göra en bygg- eller rivningsanmälan. Här kan du även anmäla installation av eldstad samt anmäla en kontrollansvarig. Förhandsbesked söker du också här.

   Här kan du söka bygglov, mark- eller rivningslov och göra en bygg- eller rivningsanmälan. Här kan du även anmäla installation av eldstad samt anmäla en kontrollansvarig. Förhandsbesked söker du också här.

  • Bygglovsrådgivning

   Här kan du boka tid för en träff med en bygglovshandläggare, som hjälper dig inför din bygglovsansökan.

   Här kan du boka tid för en träff med en bygglovshandläggare, som hjälper dig inför din bygglovsansökan.

  • Djurhållning

   Här ansöker du om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse.

   Här ansöker du om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse.

  • DRIFTSSTÖRNING för verksamhetsutövares egenkontroll

   ANMÄLAN OM DRIFTSSTÖRNING enligt 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

   ANMÄLAN OM DRIFTSSTÖRNING enligt 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

  • Efterbehandling av förorenat område

   Här anmäler du planerad efterbehandling av förorenat område enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Här anmäler du planerad efterbehandling av förorenat område enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Egensotning

   Ansökan om att få rengöra/sota på egen fastighet.

   Ansökan om att få rengöra/sota på egen fastighet.

  • Energi- och klimatrådgivning

   Boka tid med en handläggare som ger råd i energifrågor. 

   Boka tid med en handläggare som ger råd i energifrågor. 

  • Enskilt avlopp

   Här skickar du in ansökan/anmälan om enskilt avlopp.

   Här skickar du in ansökan/anmälan om enskilt avlopp.

  • Förorenat område

   Här kan underrättelse om förorenat område skickas till tillsynsmyndigheten.

   Här kan underrättelse om förorenat område skickas till tillsynsmyndigheten.

  • Hinder på allmän plats som försvårar tillgänglighet

   Här kan du anmäla hinder som gör det svårare för personer med minskad rörelseförmåga eller orienteringsförmåga att nyttja lokal eller plats.

   Här kan du anmäla hinder som gör det svårare för personer med minskad rörelseförmåga eller orienteringsförmåga att nyttja lokal eller plats.

  • Hushållsavfall

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla att du komposterar matavfall, ansöka om uppehåll i hämtning eller ansöka om att dela avfallsbehållare med någon annan.

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla att du komposterar matavfall, ansöka om uppehåll i hämtning eller ansöka om att dela avfallsbehållare med någon annan.

  • Inleverans av geoteknik

   Här kan du enkelt leverera in geotekniska undersökningar till Geoarkivet.

   Här kan du enkelt leverera in geotekniska undersökningar till Geoarkivet.

  • Klagomål på inom- och utomhusmiljön

   Här kan du anmäla olägenheter och störningar för människors hälsa eller i miljön. 

   Här kan du anmäla olägenheter och störningar för människors hälsa eller i miljön. 

  • Lulebo AB

   Lulebo AB bygger och förvaltar hyresfastigheter i Luleå kommun.

   Lulebo AB bygger och förvaltar hyresfastigheter i Luleå kommun.

  • Luleå Energi AB

   Luleå Energi AB är ett kommunalt bolag som erbjuder produkter och tjänster inom el, värme och kyla, elhandel, bioenergi och bredband.

   Luleå Energi AB är ett kommunalt bolag som erbjuder produkter och tjänster inom el, värme och kyla, elhandel, bioenergi och bredband.

  • Luleå Miljöresurs AB (Lumire)

   Här kan du hantera flera olika frågor som handlar om renhållning.

   Här kan du hantera flera olika frågor som handlar om renhållning.

  • Markanvisning

   Här kan du som företag anmäla intresse för att få information om Luleå kommuns kommande markanvisningar. När du anmält dig till intressentlistan kommer du att få ett utskick till din angivna mail-adress när nya markanvisningar sker. Du kan läsa mer på Markanvisningar - Luleå kommun (lulea.se)

   Här kan du som företag anmäla intresse för att få information om Luleå kommuns kommande markanvisningar. När du anmält dig till intressentlistan kommer du att få ett utskick till din angivna mail-adress när nya markanvisningar sker. Du kan läsa mer på Markanvisningar - Luleå kommun (lulea.se)

  • Matförgiftning

   Anmäl misstänkt matförgiftning till Luleå kommun.

   Anmäl misstänkt matförgiftning till Luleå kommun.

  • Nedgrävning av avlidet djur

   Det här är en e-tjänst där stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg, lämnar ett utlåtande och anvisningar om platsen där du tänker gräva ner din döda häst eller ditt döda sällskapsdjur.

   Det här är en e-tjänst där stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg, lämnar ett utlåtande och anvisningar om platsen där du tänker gräva ner din döda häst eller ditt döda sällskapsdjur.

  • Primärkartan

   Här beställer du utdrag ur kommunens primärkarta inför exempelvis planering, projektering eller inmätningar.

   Här beställer du utdrag ur kommunens primärkarta inför exempelvis planering, projektering eller inmätningar.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Sammanställning - sanerad PCB

   Efter genomförd PCB-sanering av byggnad belägen inom Luleå kommun ska resultatet av saneringen redovisas via denna e-tjänst.

   Efter genomförd PCB-sanering av byggnad belägen inom Luleå kommun ska resultatet av saneringen redovisas via denna e-tjänst.

  • Sanering av PCB

   Här anmäls planerade åtgärder för PCB-sanering. Anmälan ska lämnas in senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.

   Här anmäls planerade åtgärder för PCB-sanering. Anmälan ska lämnas in senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.

  • Servisansökan byggvatten

   Ansökan om anslutning/avetablering av byggvatten.

   Observera att det inte är tillåtet att nyttja allmänna VA-anläggningar före beviljad anslutning.

   Ansökan om anslutning/avetablering av byggvatten.

   Observera att det inte är tillåtet att nyttja allmänna VA-anläggningar före beviljad anslutning.

  • Strandskydd

   Här ansöker du om strandskyddsdispens.

   Här ansöker du om strandskyddsdispens.

  • Tillfällig övernattning

   Här gör du som arrangör en anmälan om tillfällig övernattning till Räddningstjänsten. Vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för det ändamålet, ska en anmälan skickas in.

   Här gör du som arrangör en anmälan om tillfällig övernattning till Räddningstjänsten. Vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för det ändamålet, ska en anmälan skickas in.

  • Utstakning

   Här beställs utstakning av Luleå kommun. Du som beställer är privatperson eller företag och ska göra en ny- eller tillbyggnad inom kommunen.

   Här beställs utstakning av Luleå kommun. Du som beställer är privatperson eller företag och ska göra en ny- eller tillbyggnad inom kommunen.

  • Vattenmätaravläsning

   Här registrerar du din vattenmätarställning.

   Här registrerar du din vattenmätarställning.

  • Värmepump

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. 

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. 

  Visa allaVisa färre

  Kommun & politik (13)

  • Borgerlig vigsel

   För par som önskar en borgerlig vigsel. 

   För par som önskar en borgerlig vigsel. 

  • Diarium

   Här kan du söka efter ärenden och handlingar som registrerats i Luleå kommuns diarier. Du kan också söka i postlistan. Uppgifterna blir tillgängliga dagen efter att de registrerats.

   Här kan du söka efter ärenden och handlingar som registrerats i Luleå kommuns diarier. Du kan också söka i postlistan. Uppgifterna blir tillgängliga dagen efter att de registrerats.

  • Digital post

   Här kan du skicka in handlingar digitalt till Luleå Kommun.

   Här kan du skicka in handlingar digitalt till Luleå Kommun.

  • Fråga kommunen

   Här kan du som medborgare ställa en fråga till Luleå kommun.

   Här kan du som medborgare ställa en fråga till Luleå kommun.

  • Personuppgiftsincident

   Här kan du anmäla en personuppgiftsincident i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

    

   Här kan du anmäla en personuppgiftsincident i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

    

  • Registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

   E-tjänst för att hantera medborgares rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

   E-tjänst för att hantera medborgares rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen avseende barn

   E-tjänst för vårdnadshavare för att hantera barns rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

   E-tjänst för vårdnadshavare för att hantera barns rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Synpunkter

   Lämna förbättringsförslag, beröm eller klagomål på Luleå kommuns service. Du kan även lämna en synpunkt anonymt.

   Lämna förbättringsförslag, beröm eller klagomål på Luleå kommuns service. Du kan även lämna en synpunkt anonymt.

  • Visselblåsare

   I visselblåsarfunktionen kan anställda och medborgare anmäla allvarliga missförhållanden i Luleå kommun.

   I visselblåsarfunktionen kan anställda och medborgare anmäla allvarliga missförhållanden i Luleå kommun.

  • Öppna Data

   Här kan du lämna önskemål om vilken digital information som du vill att Luleå kommun ska publicera som Öppna Data.

   Här kan du lämna önskemål om vilken digital information som du vill att Luleå kommun ska publicera som Öppna Data.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv & arbete (34)

  • Anvisningar för konsulter och entreprenörer

   Här kan du hitta anvisningar för projektering och mätning, samt anvisningar och mallar för drift- och underhållsinstruktioner.

   Här kan du hitta anvisningar för projektering och mätning, samt anvisningar och mallar för drift- och underhållsinstruktioner.

  • Avfall för anläggningsändamål

   Här anmäler du att du planerar att återvinna ofarligt avfall för anläggningsändamål.

   Här anmäler du att du planerar att återvinna ofarligt avfall för anläggningsändamål.

  • Brandfarlig vara, anmälan av föreståndare och person med betydande inflytande

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare och/eller person med betydande inflytande här.

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare och/eller person med betydande inflytande här.

  • Brandfarlig vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

  • Brandfarlig vätska eller spillolja

   Företag och privatpersoner i Luleå kommun informerar tillsynsmyndigheten om planerad förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern som är större än 1 kubikmeter (1000 liter) (utanför vattenskyddsområde). 

   Företag och privatpersoner i Luleå kommun informerar tillsynsmyndigheten om planerad förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern som är större än 1 kubikmeter (1000 liter) (utanför vattenskyddsområde). 

  • Dricksvattenanläggning

   Här registrerar du en dricksvattenanläggning.

   Här registrerar du en dricksvattenanläggning.

  • Explosiv vara, godkännande av föreståndare/person med betydande inflytande/deltagare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare och deltagare samt anmäla personer med betydande inflytande här.

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare och deltagare samt anmäla personer med betydande inflytande här.

  • Explosiv vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Feriejobb

   Sök feriejobb, för ungdomar bosatta i Luleå kommun.

    

   Sök feriejobb, för ungdomar bosatta i Luleå kommun.

    

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Jobba som vikarie

   Här hittar du information om att jobba som vikarie i Luleå kommun, samt intresseanmälan för att arbeta som vikarie.

   Här hittar du information om att jobba som vikarie i Luleå kommun, samt intresseanmälan för att arbeta som vikarie.

  • Jordbruksföretag

   Anmälan av stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter.

   Anmälan av stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter.

  • Lediga jobb

   Här hittar du lediga jobb i Luleå kommun och information om hur du söker ett jobb.

   Här hittar du lediga jobb i Luleå kommun och information om hur du söker ett jobb.

  • Lokal för hygienisk behandling

   Anmälan om lokal för yrkesmässig hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg, som exempelvis tatuering, akupunktur eller piercing.

   Anmälan om lokal för yrkesmässig hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg, som exempelvis tatuering, akupunktur eller piercing.

  • Lokal för undervisningsverksamhet

   Här skickar du som planerar att starta undervisningsverksamhet inom Luleå kommun din anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg.

   Här skickar du som planerar att starta undervisningsverksamhet inom Luleå kommun din anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg.

  • Lägenhetsregister

   Här rapporterar fastighetsägare förändring i lägenhetsbestånd.

   Här rapporterar fastighetsägare förändring i lägenhetsbestånd.

  • Miljöfarlig verksamhet

   Här kan du anmäla det som i miljöbalken kallas miljöfarlig verksamhet.

   Här kan du anmäla det som i miljöbalken kallas miljöfarlig verksamhet.

  • Nycklar till kommunala fastigheter

   Förbeställ nycklar till kommunala fastigheter, för entreprenörer.

   Förbeställ nycklar till kommunala fastigheter, för entreprenörer.

  • Offentliga badtunnor och bassänger

   Anmälan om bassängbad, även bubbelpool, som är till för allmänheten eller används av många.

   Anmälan om bassängbad, även bubbelpool, som är till för allmänheten eller används av många.

  • Olycka eller tillbud på skolskjuts

   Här anmäler entreprenör tillbud eller olycka på skolskjuts.

   Här anmäler entreprenör tillbud eller olycka på skolskjuts.

  • Redovisning av omsättningsstatistik

   Här lämnas uppgift om omsättning avseende leverantörsavgifter enligt ramavtal upphandlade av Inköpskontoret i Luleå kommun. Uppgiften ligger till grund för den administrativa ersättning som avtalats.

   Här lämnas uppgift om omsättning avseende leverantörsavgifter enligt ramavtal upphandlade av Inköpskontoret i Luleå kommun. Uppgiften ligger till grund för den administrativa ersättning som avtalats.

  • Servera eller sälja alkohol

   Här ansöker du om tillstånd eller gör anmälan om att få servera eller sälja alkohol i olika former.

   Här ansöker du om tillstånd eller gör anmälan om att få servera eller sälja alkohol i olika former.

  • Skriftlig redogörelse för brandskyddet

   Ägare eller i vissa fall verksamhetsutövare ska upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet för vissa byggnader eller anläggningar.

   Ägare eller i vissa fall verksamhetsutövare ska upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet för vissa byggnader eller anläggningar.

  • Skrotning av cistern för brandfarlig vätska

   Här anmäler privatperson eller företag att en cistern för brandfarlig vätska tagits ur bruk.

   Här anmäler privatperson eller företag att en cistern för brandfarlig vätska tagits ur bruk.

  • Slamavskiljare

   Ansökan om egen tömning av slamavskiljare, kompostering/spridning av slam och förlängt slamtömningsintervall.

   Ansökan om egen tömning av slamavskiljare, kompostering/spridning av slam och förlängt slamtömningsintervall.

  • Starta och driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

   Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Ansökan för entreprenörer.

   Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Ansökan för entreprenörer.

  • Starta och driva trygghetsboende

   Ansök här om kommunal subvention för att starta och driva ett trygghetsboende, samt ansök om utbetalning för finansiellt bidrag för trygghetsboende.

   Ansök här om kommunal subvention för att starta och driva ett trygghetsboende, samt ansök om utbetalning för finansiellt bidrag för trygghetsboende.

  • Stomnätspunkter

   Sök och skriv ut punktbeskrivningar för Luleå kommuns stomnätspunkter.

   Sök och skriv ut punktbeskrivningar för Luleå kommuns stomnätspunkter.

  • Sälja tobaksvaror och e-cigaretter

   Sök tillstånd för att sälja tobaksvaror eller anmäl att du ska sälja e-cigaretter.

   Sök tillstånd för att sälja tobaksvaror eller anmäl att du ska sälja e-cigaretter.

  • Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

  • Verksamhet inom vattenskyddsområde

   Ansökan om tillstånd inom Luleå kommuns vattenskyddsområden, förutom Gäddviks vattenskyddsområde.

   Ansökan om tillstånd inom Luleå kommuns vattenskyddsområden, förutom Gäddviks vattenskyddsområde.

  • Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

   Denna e-tjänst används för tillstånds- eller anmälningspliktig hantering av växtskyddsmedel.

   Denna e-tjänst används för tillstånds- eller anmälningspliktig hantering av växtskyddsmedel.

  Visa allaVisa färre

  Omsorg & stöd (38)

  • Administrera uppdrag som god man/förvaltare (Valter)

   Här redovisar du som är ställföreträdare ditt uppdrag.

   Här redovisar du som är ställföreträdare ditt uppdrag.

  • Behov av god man/förvaltare

   Om du själv eller en närstående person har behov av god man eller förvaltare skickar du in ansökan här. 

    

   Om du själv eller en närstående person har behov av god man eller förvaltare skickar du in ansökan här. 

    

  • Bli avlösare/ledsagare

   Här skickar du in din intresseanmälan för att bli  avlösare / ledsagare. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

    

   Här skickar du in din intresseanmälan för att bli  avlösare / ledsagare. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

    

  • Bli familjehem

   Här kan du lämna in en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj, familjehem eller jourhem i Luleå kommun. 

   Här kan du lämna in en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj, familjehem eller jourhem i Luleå kommun. 

  • Bli god man/förvaltare

   Du som vill bli god man eller förvaltare skickar in din intresseanmälan här.

   Du som vill bli god man eller förvaltare skickar in din intresseanmälan här.

  • Bli kontaktperson

   Här skickar du in din intresseanmälan för att bli kontaktperson. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

    

   Här skickar du in din intresseanmälan för att bli kontaktperson. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

    

  • Boende, stöd och hjälp

   Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen 

   Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen 

  • Boka tid för budget- och skuldrådgivning

   Här kan du boka tid för att få hjälp att ordna upp en skuldsituation eller få stöd och råd om din vardagsekonomi. 

   Här kan du boka tid för att få hjälp att ordna upp en skuldsituation eller få stöd och råd om din vardagsekonomi. 

  • Boka tid hos överförmyndarexpeditionen

   Här kan du boka tid med handläggare på överförmyndarexpeditionen för att få information om exempelvis god man, förvaltare eller ställföreträdare. 

   Här kan du boka tid med handläggare på överförmyndarexpeditionen för att få information om exempelvis god man, förvaltare eller ställföreträdare. 

  • Ekonomiskt stöd för personer med LSS-beslut

   Här kan du som är assistansanordnare ansöka om ekonomisk ersättning från Luleå kommun enligt 9 § 2 LSS för merkostnader.

   Här kan du som är assistansanordnare ansöka om ekonomisk ersättning från Luleå kommun enligt 9 § 2 LSS för merkostnader.

  • Ekonomiskt stöd vid sjuklönekostnader (LSS)

   Här kan du som är assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd från Luleå kommun för merkostnad vid ordinarie assistents sjukfrånvaro (enligt LSS).

   Här kan du som är assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd från Luleå kommun för merkostnad vid ordinarie assistents sjukfrånvaro (enligt LSS).

  • Enkät om anhörigstöd

   Här kan du lämna dina synpunkter gällande kommunens anhörigstöd.

   Här kan du lämna dina synpunkter gällande kommunens anhörigstöd.

  • EQ-mottagningen

   EQ-mottagningen ger stöd till dig som har svårt att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation eller är rädd att du ska komma att skada någon du älskar.

   EQ-mottagningen ger stöd till dig som har svårt att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation eller är rädd att du ska komma att skada någon du älskar.

  • Faderskap

   Här bokar ni tid för fastställande av fader- eller föräldraskap.

   Här bokar ni tid för fastställande av fader- eller föräldraskap.

  • Familjerådgivningen

   Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsfrågor, framför allt i parrelationer. Alla kan få problem i sina nära relationer vid olika tidpunkter i livet. Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp att samtala kring svårigheter.

   Besöken är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill. Vid behov erbjuder vi tolk.

   Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsfrågor, framför allt i parrelationer. Alla kan få problem i sina nära relationer vid olika tidpunkter i livet. Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp att samtala kring svårigheter.

   Besöken är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill. Vid behov erbjuder vi tolk.

  • FREDA-mottagningen

   FREDA-mottagningen mot våld är för dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Vi finns också till för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna.

   FREDA-mottagningen mot våld är för dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Vi finns också till för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna.

  • Frågor om dödsboanmälan

   Här kan du ställa frågor om dödsboanmälan till kommunens boutredare.

   Här kan du ställa frågor om dödsboanmälan till kommunens boutredare.

  • Förteckning över tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden

   Blanketten används då överförmyndarnämnden har begärt in förteckning och ska omfatta alla huvudmannens tillgångar och skulder.

   Blanketten används då överförmyndarnämnden har begärt in förteckning och ska omfatta alla huvudmannens tillgångar och skulder.

  • Föräldrasupporten

   Föräldrasupporten är en mottagning som erbjuder stöd till dig som är förälder eller närstående till ett barn eller en ungdom i åldern 0-20 år.

   Hos oss får du vägledning kring utmaningar i vardagen och verktyg att bemöta ditt barn i olika situationer. Du kan även vända dig till oss om du har frågor kring ungdomar, alkohol och andra droger.

   Föräldrasupporten är en mottagning som erbjuder stöd till dig som är förälder eller närstående till ett barn eller en ungdom i åldern 0-20 år.

   Hos oss får du vägledning kring utmaningar i vardagen och verktyg att bemöta ditt barn i olika situationer. Du kan även vända dig till oss om du har frågor kring ungdomar, alkohol och andra droger.

  • Kassablad god man/förvaltare

   Kassablad för löpande räkenskaper. För god man/förvaltare.

   Kassablad för löpande räkenskaper. För god man/förvaltare.

  • KBF bostadsbidrag

   KBF kan utgå till person med funktionsnedsättning som är folkbokförd i Luleå kommun och har beslut om bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS eller SoL. KBF kan också lämnas för merkostnad för bostad i ordinärt boende

   KBF kan utgå till person med funktionsnedsättning som är folkbokförd i Luleå kommun och har beslut om bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS eller SoL. KBF kan också lämnas för merkostnad för bostad i ordinärt boende

  • Korttidsboende

   Här kan du som har biståndsbeslut för avlastning från Luleå kommun skicka in en förfrågan om korttidsboende.

   Här kan du som har biståndsbeslut för avlastning från Luleå kommun skicka in en förfrågan om korttidsboende.

  • Lämplighetsintyg ställföreträdare

   Lämplighetsintyg för dig som söker uppdrag som god man eller förvaltare.

   Lämplighetsintyg för dig som söker uppdrag som god man eller förvaltare.

  • Omprövning av förvaltarskap

   Omprövning av förvaltarskap.

   Omprövning av förvaltarskap.

  • Orosanmälan - barn och unga

   Här kan du anmäla till socialnämnden om du har kännedom eller misstanke om att barn eller unga far illa.

   Här kan du anmäla till socialnämnden om du har kännedom eller misstanke om att barn eller unga far illa.

  • Personligt ombud

   Här ansöker du som är 18 år eller äldre och har långvarigt psykiskt funktionshinder om Personligt ombud.

   Här ansöker du som är 18 år eller äldre och har långvarigt psykiskt funktionshinder om Personligt ombud.

  • Redogörelse, god man/förvaltare

   Redogörelse till överförmyndarnämnden för uppdraget som god man/förvaltare.

   Redogörelse till överförmyndarnämnden för uppdraget som god man/förvaltare.

  • Samarbetssamtal, ansökan

   Om ni som föräldrar behöver hjälp med att komma överens om vårdnad, boende och umgänge med era barn, kan ni ansöka om samarbetssamtal.

   Om ni som föräldrar behöver hjälp med att komma överens om vårdnad, boende och umgänge med era barn, kan ni ansöka om samarbetssamtal.

  • Stöd enligt LSS

   Här kan du ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

   Här kan du ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Stöd i uppdraget som god man/förvaltare

   Stöd för ditt uppdrag som ställföreträdare (god man/förvaltare).

   Stöd för ditt uppdrag som ställföreträdare (god man/förvaltare).

  • Äldresupporten

   För dig som vill komma i kontakt med Äldresupporten, boka ett möte eller delta i våra aktiviteter. Vi vänder oss till dig 65+, som har exempelvis endast trygghetslarm eller matleverans från Luleå kommun. Vi vänder oss även till dig som upplever ensamhet och vill träffa andra.

    

   För dig som vill komma i kontakt med Äldresupporten, boka ett möte eller delta i våra aktiviteter. Vi vänder oss till dig 65+, som har exempelvis endast trygghetslarm eller matleverans från Luleå kommun. Vi vänder oss även till dig som upplever ensamhet och vill träffa andra.

    

  • Årsräkning/sluträkning för god man, förvaltare, förmyndare

   Årsräkning för redovisning av uppdraget som god man/förvaltare/förmyndare.

   Årsräkning för redovisning av uppdraget som god man/förvaltare/förmyndare.

  • Åtagande/samtycke till god man/förvaltare

   Den här blanketten skrivs ut och skrivs under av dig som god man/förvaltare och huvudmannen.

   Den här blanketten skrivs ut och skrivs under av dig som god man/förvaltare och huvudmannen.

  • Överförmyndarnämndens samtycke

   Blanketten används för att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke då detta behövs.

   Blanketten används för att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke då detta behövs.

  • Överlämning till ny god man/förvaltare

   Den här blanketten fylls i av dig som ska sluta ett uppdrag och överlämna till ny god man/förvaltare.

   Den här blanketten fylls i av dig som ska sluta ett uppdrag och överlämna till ny god man/förvaltare.

  Visa allaVisa färre

  Samhälle & gator (7)

  Visa allaVisa färre

  Stöd & support (1)

  • Externt konsultkonto

   E-tjänst för beställning och signering av konsultkonton för åtkomst till Luleå kommuns IT-system

   E-tjänst för beställning och signering av konsultkonton för åtkomst till Luleå kommuns IT-system

  Uppleva & göra (11)

  • Bibliotek

   Här kan du söka i bibliotekets katalog, reservera böcker, låna e-böcker eller läsa e-tidningar.

   Här kan du söka i bibliotekets katalog, reservera böcker, låna e-böcker eller läsa e-tidningar.

  • Föreningsregister

   Register över föreningar i Luleå kommun

   Register över föreningar i Luleå kommun

  • Kulturens hus

   Besök stadsbibliotek, konsthall, turistbyrå med mera.

   Besök stadsbibliotek, konsthall, turistbyrå med mera.

  • Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

   Här gör du som ansvarig arrangör en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av coronaviruset.

   Här gör du som ansvarig arrangör en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av coronaviruset.

  • Silverpaviljongen

   Boka Silverpaviljongen på Gülzauudden för evenemang.

   Boka Silverpaviljongen på Gülzauudden för evenemang.

  • Simskola

   Här kan du anmäla dig till Luleå kommuns simskola, vuxensimskola och babysim.

   Här kan du anmäla dig till Luleå kommuns simskola, vuxensimskola och babysim.

  • Skärgårdsstugor

   Här kan du boka en av kommunens skärgårdsstugor.

   Här kan du boka en av kommunens skärgårdsstugor.

  • Upplev Gammelstad

   Boka guidade turer och andra aktiviteter i världsarvet Gammelstads kyrkstad.

   Boka guidade turer och andra aktiviteter i världsarvet Gammelstads kyrkstad.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning & förskola (39)

  • Allmän förskola 3-5-åringar

   Ansökan om plats i allmän förskola för 3-5-åringar som inte har ordinarie placering i förskola.

   Ansökan om plats i allmän förskola för 3-5-åringar som inte har ordinarie placering i förskola.

  • Anmälan av omsorgsbehov vid stängning av förskola/skola

   Vid en eventuell stängning av förskola och skola ska kommunen erbjuda barnomsorg för barn som har särskilda behov eller vars vårdnadshavare är nödvändiga för samhällsviktig verksamhet. Du som har rätt till och behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av förskola eller skola anmäler ditt behov här.

    

   Vid en eventuell stängning av förskola och skola ska kommunen erbjuda barnomsorg för barn som har särskilda behov eller vars vårdnadshavare är nödvändiga för samhällsviktig verksamhet. Du som har rätt till och behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av förskola eller skola anmäler ditt behov här.

    

  • Anmälan om utflytt

   Anmälan om utflytt för vårdnadshavare som har barn i kommunal grundskola.

   Anmälan om utflytt för vårdnadshavare som har barn i kommunal grundskola.

  • Anmälan till Kulturskolan

   Här kan du som vårdnadshavare anmäla ditt barn  till Kulturskolans verksamhet. Du som är myndig elev kan anmäla dig själv.  

   Här kan du som vårdnadshavare anmäla ditt barn  till Kulturskolans verksamhet. Du som är myndig elev kan anmäla dig själv.  

  • Barnomsorg på obekväm arbetstid

   Ansök om barnomsorg på obekväm arbetstid. För föräldrar som jobbar kvällar, nätter och helger. Tjänsten kan också användas för att säga upp din plats.

   Ansök om barnomsorg på obekväm arbetstid. För föräldrar som jobbar kvällar, nätter och helger. Tjänsten kan också användas för att säga upp din plats.

  • Beställning av skollunch i gymnasieskolan

   Här kan gymnasielever beställa skollunch för avhämtning för de dagar då undervisningen bedrivs på distans.

   Här kan gymnasielever beställa skollunch för avhämtning för de dagar då undervisningen bedrivs på distans.

  • Boka studie- och yrkesvägledare

   Boka tid hos studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen.

   Boka tid hos studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen.

  • Ersättning vid APL praktik i gymnasieskolan

   Ansökan om måltids- och reseersättning vid APL (praktik) i gymnasieskolan.

   Ansökan om måltids- och reseersättning vid APL (praktik) i gymnasieskolan.

  • Förberedelser inför eventuell distansundervisning (skolahemma)

   Förberedelser inför eventuell distansundervisning (skolahemma) i grundskolans årskurs 4-9. Vårdnadshavare svarar här på frågor om möjlighet till distansundervisning hemifrån, gällande utrustning som dator etc.

   Förberedelser inför eventuell distansundervisning (skolahemma) i grundskolans årskurs 4-9. Vårdnadshavare svarar här på frågor om möjlighet till distansundervisning hemifrån, gällande utrustning som dator etc.

  • Förlorat eller skadat busskort för Länstrafiken

   Här kan du anmäla att du har förlorat eller skadat ditt skolbusskort till Länstrafiken.

   Här kan du anmäla att du har förlorat eller skadat ditt skolbusskort till Länstrafiken.

  • Grundskola - ansökan för nyinflyttade och barn från annan kommun

   Ansökan om skolplacering för nyinflyttade och för barn från annan kommun.

   Ansökan om skolplacering för nyinflyttade och för barn från annan kommun.

  • Inackorderingstillägg

   Här kan du som är elev på gymnasieskolan söka inackorderingstillägg.

   Här kan du som är elev på gymnasieskolan söka inackorderingstillägg.

  • Kulturskolan, medgivande för media

   När du eller ditt barn medverkar på foton/film/ljud tagna av Luleå Kulturskola vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Här ger du ditt medgivande, och du kan även ta tillbaka ett tidigare lämnat medgivande.

   När du eller ditt barn medverkar på foton/film/ljud tagna av Luleå Kulturskola vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Här ger du ditt medgivande, och du kan även ta tillbaka ett tidigare lämnat medgivande.

  • Ledighetsansökan, grundskola

   Ledighetsansökan för elev i grundskola.

   Ledighetsansökan för elev i grundskola.

  • Ledighetsansökan, gymnasieskola

   Ledighetsansökan för elev i gymnasieskola.

   Ledighetsansökan för elev i gymnasieskola.

  • Lämna inkomstuppgift - förskola/fritidshem

   Här kan du lämna aktuell inkomstuppgift. 

   Här kan du lämna aktuell inkomstuppgift. 

  • Lärplattform

   Här kan du som är vårdnadshavare följa ditt barns skolutveckling och anmäla frånvaro. 

   Här kan du som är vårdnadshavare följa ditt barns skolutveckling och anmäla frånvaro. 

  • Lärplattform/appen - frågor och felanmälan

   Här ställer du som är vårdnadshavare frågor om, eller felanmäler, Lärplattformen eller appen.

   Här ställer du som är vårdnadshavare frågor om, eller felanmäler, Lärplattformen eller appen.

  • Modersmålsundervisning grundskola

   Ansökan om modersmålsundervisning för elever i grundskolan. Även avanmälan för elev som ska avsluta modersmålsundervisning görs här.

   Ansökan om modersmålsundervisning för elever i grundskolan. Även avanmälan för elev som ska avsluta modersmålsundervisning görs här.

  • Närvaro APL praktik, gymnasieskolan

   Närvarorapport för APL (praktik) i gymnasieskolan. Fylls i av handledare.

   Närvarorapport för APL (praktik) i gymnasieskolan. Fylls i av handledare.

  • Olycksfallsförsäkring

   Anmäl skada i förskola och skola, kollektiv olycksfallsförsäkring.

   Anmäl skada i förskola och skola, kollektiv olycksfallsförsäkring.

  • Plats i förskola eller fritidshem

   Här kan du ansöka om plats i förskola eller fritidshem.

   Här kan du ansöka om plats i förskola eller fritidshem.

  • Prövningsanmälan Vuxenutbildningen Luleå kommun

   Här gör du en prövningsanmälan till Vuxenutbildningen i Luleå.

   Här gör du en prövningsanmälan till Vuxenutbildningen i Luleå.

  • PUST-ansökan

   PUST är pengar till Projekt Under SkolTid som vem som helst kan söka. Kravet är att pengarna ska gå till något som sker under skoltid och gäller elever i Luleå kommun i alla skolformer.

   PUST är pengar till Projekt Under SkolTid som vem som helst kan söka. Kravet är att pengarna ska gå till något som sker under skoltid och gäller elever i Luleå kommun i alla skolformer.

  • Reseersättning gymnasieskolan

   Här kan elev i gymnasieskolan ansöka om ett bidrag till anslutningsresa.

   Här kan elev i gymnasieskolan ansöka om ett bidrag till anslutningsresa.

  • SFI Svenska för invandrare

   Ansökan till SFI, svenska för invandrare (Application, Swedish for adult immigrants).

   Ansökan till SFI, svenska för invandrare (Application, Swedish for adult immigrants).

  • Skolskjuts grundskoleelever

   Ansökan om skolskjuts för grundskoleelever.

   Ansökan om skolskjuts för grundskoleelever.

  • Sök till gymnasieskolan

   Sök till gymnasieutbildning: ansökning, val och antagning.

   Sök till gymnasieutbildning: ansökning, val och antagning.

  • Tentamenstjänst för distansstudenter

   Tentamenstjänst för distansstudenter vid universitet och högskola.

   Tentamenstjänst för distansstudenter vid universitet och högskola.

  • Tilläggsbelopp för extraordinär kostnad för barn/elev

   Här kan förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola samt fritidshem i både kommunala och fristående verksamheter ansöka om tilläggsbelopp för extraordinär kostnad för enskilt barn/elev som har omfattande behov av särskilt stöd.

   Här kan förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola samt fritidshem i både kommunala och fristående verksamheter ansöka om tilläggsbelopp för extraordinär kostnad för enskilt barn/elev som har omfattande behov av särskilt stöd.

  • Uppsägning av plats i förskola eller fritidshem

   Här kan du säga upp ditt barns plats i förskola eller fritidshem. 

   Här kan du säga upp ditt barns plats i förskola eller fritidshem. 

  • Utökad vistelsetid i förskola - ansöka

   Här kan du som har barn med 15 timmars placering i förskolan ansöka om utökad vistelsetid.

   Här kan du som har barn med 15 timmars placering i förskolan ansöka om utökad vistelsetid.

  • Veckorapportering för arbetssökande vårdnadshavare

   Veckorapportering för arbetssökande vårdnadshavare med barn i förskolan.

   Veckorapportering för arbetssökande vårdnadshavare med barn i förskolan.

  • Vuxenutbildningen

   Ansökan till Vuxenutbildningens kurser och utbildningar, samt anmäl studieavbrott.

   Ansökan till Vuxenutbildningens kurser och utbildningar, samt anmäl studieavbrott.

  • Yrkeshögskola

   Här gör du ansökan till Yh-utbildningar. Ansökan öppnas när utbildningarna är sökbara.

   Här gör du ansökan till Yh-utbildningar. Ansökan öppnas när utbildningarna är sökbara.

  • Återbetalning, barns sjukdom förskola/fritidshem

   Ansökan om återbetalning av avgift för förskoleplats eller fritidshemsplats vid barns sjukdom.

   Ansökan om återbetalning av avgift för förskoleplats eller fritidshemsplats vid barns sjukdom.

  Visa allaVisa färre