Lägenhetsregister

LÄS MER

Fastighetsägare är skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen.

För flerbostadshus ska registret, för varje bostadslägenhet, innehålla uppgifter om lägenhetsnummer, antal rum, bostadsarea, kökstyp samt lägenhetskategori.

Alla lägenheter ska också numreras enligt en särskild standard för registret, så att varje lägenhet får ett fyrsiffrigt nummer.

Blanketten laddas ner via knappen till höger och ska skickas in senast en månad efter färdigställandet till gis.kartor@lulea.se eller postas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Kart- och mätsektionen, 971 85 Luleå. 

Läs mer på kommunens webbplats.